Harjoitus tekee ajatusjohtajan – Näin Business Finland valmentaa asiantuntijoitaan

Ajatusjohtajuus on Business Finlandin strateginen tavoite, joka vaatii asiantuntijoiden viestintäosaamisen vahvistamista pitkäjänteisesti. Laaja, jatkuva viestinnän valmennusohjelma on tuottanut tuloksia. Osallistujat ovat pitäneet valmennuksia erittäin hyödyllisinä. Valmennetut asiantuntijat ovat erottuneet mediassa laadukkaissa artikkeleissa.

Kirjoittanut Kaiku 25.10.2023

Business Finland syntyi kahden organisaation fuusiossa vuonna 2018, ja alkuun profiili oli epäselvä. Koska BF tarjoaa kansantalouden ja yritysten kannalta tärkeitä palveluja, kohderyhmille on viestittävä vaikuttavasti. Siksi ajatusjohtajuus valituissa teemoissa on strateginen tavoite. Se edellyttää, että asiantuntijoiden on opittava viestimään rohkeammin mediassa ja muissa kanavissa.

Tavoite: proaktiiviseksi yhteiskunnalliseksi ajatusjohtajaksi

Business Finland haluaa nostaa koko organisaation viestinnän tasolle, joka vastaa strategian mukaista tavoitetta proaktiivisesta yhteiskunnallisesta ajatusjohtajuudesta. Tavoite on kansantalouden ja yritysten kannalta tärkeä, jotta kohderyhmä osaa hyödyntää BF:n palveluja.

Laajan valmennusohjelman tavoitteet:

 • rohkaista johtoa ja asiantuntijoita viestimään oma-aloitteisesti omasta erikoisalastaan ja auttaa ymmärtämään median sekä muiden viestintäkanavien kuten sosiaalisen median merkitystä
 • antaa asiantuntijoille valmiudet menestyä ja saada viestiään läpi niin mediassa kuin omissa kanavissa kuten blogeissa, asiantuntijakirjoituksissa ja julkisissa esiintymisissä
 • parantaa mediaesiintymisten laatua, kun valmennettavat oivaltavat omat vaikutusmahdollisuutensa
 • nostaa Business Finland paremmin mukaan julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisista aiheista: talous, liiketoiminnan kasvattaminen, rahoitus, innovaatiot, investoinnit, vienti ja matkailu.

Valmennusohjelman punainen lanka on kiinnostava viestintä

Valmennusohjelma rakentuu pitkään kumppanuuteen toimiston kanssa. Se on sisältänyt erilaisia moduuleja ja toteutustapoja, pienryhmävalmennuksista virtuaaliklinikoihin ja webinaareihin. Mm. klinikoille on jo osallistunut satoja asiantuntijoita.

Punainen lanka on viestinnän kiinnostavuusmuotoilu. Valmennustapa on käytännönläheinen, tapahtuipa valmennus kasvokkain tai virtuaalisesti, pienryhmässä tai suuremmalla joukolla.

Esimerkkejä:

 • Osallistujat ovat saaneet näkymän suomalaiseen viestintäkenttään ja median murroksen vaikutukseen asiantuntijaviestintään. Teemoja ovat myös kirjallinen viestintä ja kiinnostavuus sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja muissa kanavissa.
 • Mediakohtaamisia on harjoiteltu haastatteluilla, jotka on videoitu ja analysoitu yhdessä.
 • Osallistujat ovat laatineet itselleen mediapelaajan kortin, jonka avulla he pystyvät kehittämään ja ylläpitämään viestintätaitojaan.
 • Kiinnostavuusmuotoilun kautta on ideoitu tapoja parantaa kirjoitusten ja esitysten sisältöä.

Tulokset kannustavat jatkamaan valmennusohjelmaa

Matka ajatusjohtajuuteen jatkuu. Tulokset osoittavat, että kiinnostavuusmuotoilun varaan rakennettu ohjelma toimii:

 • Vakuuttavat, brändin ja ajatusjohtajuusstrategian mukaiset esiintymiset ovat olleet merkittävässä roolissa Business Finlandin aseman ja profiilin vakiintumisessa.
 • Asiantuntijat ovat motivoituneet nostamaan profiiliaan esim. tarjoamalla näkemyksiään medialle. Proaktiivisuus mediaviestinnässä on kasvanut. Valmennuksissa on syntynyt ideoita haastattelujen tarjoamiseen ja blogeihin.
 • Tuoreen media-analyysin (2023/H1) mukaan asiantuntijoiden mediaesiintyminen on ollut laadukasta: kun artikkelissa on mainittu asiantuntija, myös sitaatti on saatu läpi. Mediat ovat olleet tavoitteiden mukaisia, esimerkiksi Yle tai talousmediat.
 • Henkilöstö kokee ohjelman tarpeellisena: Valmennuksen palautekyselyyn vastanneista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että valmennus saavutti tavoitteensa erittäin hyvin tai hyvin. Tyypillinen tyytyväisyyden keskiarvo on ollut 4,5/5.

Näin asiakkaamme kommentoi

”Kaiun kanssa suunnitellut ja toteutetut valmennukset ovat onnistuneet nostamaan asiantuntijoidemme motivaatiota tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan esimerkiksi mediassa. Tuoreessa media-analyysissa esiin nousee juuri niitä asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet valmennuksiin.

Mittareidemme mukaan jopa yhdellä valmennuskerralla on saatu aikaan konkreettista kulttuurin muutosta valmennettujen keskuudessa. Ammattimaisesti suunnitellut ja toteutetut sekä monia käytännön harjoituksia sisältäneet valmennukset ovat herättäneet osallistujat huomaamaan, kuinka oleellinen osa asiantuntijuutta omasta alasta viestiminen on.

Harjoitukset ovat sisältäneet tilanteen mukaan ennakkotehtäviä, henkilökohtaisia ennakkokeskusteluja tai niin sanottuja välitehtäviä. Ne ovat valmistelleet osallistujia hyvin varsinaiseen valmennukseen ja antaneet valmentajille tietoa osallistujien lähtötasosta ja kehitystarpeista. Valmennusten aikana taas on panostettu käytännön harjoituksiin, jotka valmennettavat ovat kokeneet erityisen hyödyllisiksi. Esimerkiksi TV-haastatteluita harjoitellessa on kokemukseni mukaan ehdottomasti eduksi, että harjoitusta on järjestämässä joku ulkopuolinen taho.

Oleellista minun näkökulmastani on ollut yhteistyön pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja se, että kumppani ollut valmis kehittämään valmennuksia ja niiden valikoimaa jo saatujen kokemusten ja palautteen mukaisesti. Ammattitaitoisten ja monialaisten valmentajien lisäksi tarjolla on ollut rautaista projektinjohtajuutta, mikä on erittäin oleellista näin ison ja pitkäaikaisen kokonaisuuden hallinnoinnissa.

Olen tyytyväinen pitkään yhteistyöhömme Kaiun kanssa. Kokemustani ovat vahvistaneet asiantuntijoidemme näkyvyydestä kertoneet mittarit sekä valmennetuilta valmennusten jälkeen saatu palaute, joissa usein esiintyy kysymys siitä, milloin ja millä tavoin oman viestinnän kehittämistä voi seuraavaksi jatkaa. “

- Maria Arruda, Head of Thought Leadership

Lue lisää aiheesta

20.10.2022

Kohti ajatusjohtajuutta – näin Business Finland valmentaa asiantuntijoitaan vaikuttavaan viestintään

Miten rohkaista organisaation johtoa ja asiantuntijoita viestimään omasta erikoisalastaan? Miten saada heidät ...

Lue lisää

20.10.2022

llman ihmistä brändi on mykkä – näin Fonecta valmensi työntekijät viestimään brändiä

Keväällä 2021 Fonecta uudisti strategiansa ja brändinsä. Samalla asiakasviestinnän sävy haluttiin hioa tukemaan ...

Lue lisää