Tavoitteena viestivä organisaatio − mistä liikkeelle viestintäosaamisen strategisessa kehittämisessä?

Moni organisaatio korostaa henkilöstön viestintätaitojen tärkeyttä. Eikä ihme – missä tehtävässä viestintä ei olisi olennainen taito?

Kirjoittanut Kaiku 30.06.2022

Johtaminen on viestintää. Asiakaspalvelu on viestintää. Asiantuntijoiden pitää osata viestiä. 

Viestintäosaamisen arvostuksen nousu on hienoa. Puheet eivät kuitenkaan vielä vastaa todellisuutta.

Harvassa organisaatiossa on näkymä henkilöstön viestintäosaamiseen tai siihen, mitä viestintätaitoja pitäisi kehittää. Viestintäkoulutuksia- ja valmennuksia kyllä tilataan − onhan niille usein rahaakin budjetissa varattu. Kohtaavatko tilattujen koulutusten ja henkilöstön viestintäosaamisen kehittämisen tarve todella?

Jotta organisaatiossa osataan tilata oikeanlaista valmennusta, on ymmärrettävä ensimmäiseksi, mistä viestintäosaaminen koostuu. Toiseksi pitää tietää, millä tolalla oman organisaation viestintäosaaminen on.

Tämän jälkeen voi olla tavoitteena kehittyä viestiväksi organisaatioksi.

Viestintä­osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteista

Meillä Kaiussa viestintäosaamisen näkökulma perustuu vuorovaikutuksen tutkimuksessa laajasti hyväksyttyyn määritelmään: viestintäosaaminen koostuu niistä tiedoista, taidoista ja asenteista, joiden avulla viestintä on mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista.

Se, mitä voimme pitää taitavana viestintänä, vaihtelee tilanteen, suhteen, ympäristön ja tavoitteiden mukaan. Kukaan meistä ei siis voi olla viestinnällisesti taitava yksin, vaan osaamisemme on aina suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön.

Vaikuttava viestintäosaamisen kehittäminen vaatii kokonaiskuvan hahmottamista. Tällöin pysähdymme isojen kysymysten äärelle:

  • Millainen meidän organisaatiomme on ja millainen haluaisimme olla? Miten meillä viestitään ja millaista vuorovaikutusta haluamme tukea?
  • Miten yksilöiden viestintäosaaminen tukee strategiamme ja perustehtävämme toteutumista sekä tavoitteidemme saavuttamista?
  • Millä tolalla viestintäosaamisemme on nyt?

Viestintä­osaamisen kartoit­taminen auttaa asiakasta ja valmentajaa

Haluamme, että Kaiun viestinnän valmennukset ovat mahdollisimman vaikuttavia: organisaatiot saavat aidosti tuettua ja edistettyä tavoitteitaan.

Mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta sekä tietyin standardimittarein että asiakkaan kanssa erikseen sovituin mittarein, jotka on sidottu esimerkiksi työtyytyväisyyteen, brändin tunnettuuteen, strategian jalkautukseen tai vaikkapa mainetutkimukseen.

On tärkeää sanoittaa sekä realistisesti että kunnianhimoisesti ne tavoitteet, joihin valmennuksen avulla halutaan pyrkiä.

Jotta teemme valmennusta oikeiden ihmisten kanssa oikeaan tarpeeseen, tarjoamme organisaatioille viestintäosaamisen kartoitusta. Tutkimustoimistomme Vastakaiun kanssa valitsemme organisaatiolle sopivan tutkimuspaketin. Jo suppeinkin kartoitus antaa sekä organisaatiolle että valmentajalle näkemystä viestintäosaamisen tilasta ja kehittämistarpeista.

Tutkimustoimisto Vastakaiku

Tutkimustiedon avulla emme vain oleta, vaan aidosti ymmärrämme:

  • Millaisella tolalla viestintäosaaminen meillä on?
  • Missä asioissa ja missä tasoilla (tiedoissa, taidoissa, asenteissa) meillä on kehitettävää?
  • Mitä ja millaista valmennusta tarvitsemme?
  • Ketä ja/tai mitä henkilöstöryhmiä valmennamme ja missä järjestyksessä?
  • Mitä asioita meidän tulee erityisesti seurata osaamisen kehittämisessä?
  • Miten voimme arvioida kehittämisen vaikutuksia?


Viestintäosaamisen kartoitus on hyvä lähtöstartti sekä sisäiselle kehittämistyölle että yhdessä valmennuskumppanin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Toisaalta viestintäosaamisen analysointi on jo itsessään kehittämistä: ihmiset oppivat itsestään viestijöinä, oman työnsä viestinnällisistä vaatimuksista ja siitä, miten strateginen viestintä liittyy omaan työhön.

Oman viestinnän reflektointi on tärkeä osa viestintäosaamista!

Infograafi Kaiun viestintäosaamisen mallista.

Kaiun viestintäosaamisen malli.

Tavoitteena viestivä organisaatio?

Monet organisaatiot linjaavat, että “kaikki viestivät”, mutta mikä on totuus? Kuinka tärkeänä osana omaa työtä ihmiset näkevät viestinnän? Kuinka hyvin viestintäosaamista hyödynnetään?

Toki kaikki viestivät ihan joka päivä työtehtävistä riippumatta, mutta miten he viestivät − se onkin ihan toinen juttu. Työntekijöiden viestinnän sävy, neuvottelutilanteiden vuorovaikutus, kirjallisen viestinnän selkeys tai media- ja someviestinnän tiedot, taidot ja asenteet rakentavat yksilöiden kautta koko organisaation yhteistä viestintäosaamista.

Me Kaiussa uskomme vahvasti, että tulevaisuuden menestyvä organisaatio on yhtä kuin viestivä organisaatio. Sen rakentaminen kannattaa aloittaa tänään, sillä tulevaisuutta tehdään nyt! Viestivä organisaatio rakentuu keskustelu kerrallaan.

Kaipaatko apua viestintäosaamisen kehittämiseen? Lue lisää valmennuspalveluistamme!

Kirjoittajat

Alkuperäisen tekstin kirjoittivat yhdessä 29.11.2021 Pauliina Perttuli ja entinen työntekijämme Laura Vuorio-Kuokka. Kiitos Laura!

Pauliina Perttuli on käytännönläheisestä otteestaan kiitelty Kaiun vuorovaikutusvalmentaja, jonka mielestä vuorovaikutus on monimutkaista ja juuri siksi niin kiinnostavaa. Iltapäiväkahvin kanssa Pauliina nauttii mielellään annoksen vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta.

 

 

 

Lue lisää aiheesta

22.11.2016

Brändi ei synny ilman vaikuttavaa viestintää

Lue lisää

09.01.2024

Viestinnän ammattilainen – näihin viiteen asiaan sinulta odotetaan näkemystä vuonna 2024

Sota Euroopassa ei näytä loppumisen merkkejä. Tänä vuonna on käynnissä useammat merkittävät vaalit. Yhteiskunnallista ...

Lue lisää