Strateginen yhteistyö Kaiun kanssa toi 9Livesille kaksi lisäelämää – ja Finnish Comms Awards -palkinnon

Ambulanssiliiketoiminnasta tuttu 9Lives halusi laajentua uusille liiketoiminta-alueille: liikkuviin terveysasemiin ja toisaalta kotiin vietäviin hoiva- ja terveyspalveluihin. Laajentumisstrategia on ollut menestys ja tavoitteet on ylitetty moninkertaisesti. Mistä onnistumisessa on ollut kyse?

Kirjoittanut Kaiku 26.10.2022

Syksyllä 2020 Suomi eli koronapandemiaa ja koronatestaukselle oli kova tarve. 9Lives ryhtyi rakentamaan niin sanottuja puoliliikkuvia eli pop up -periaatteella toimivia koronatestauspisteitä. Testipaikkoina toimivat vaunut, rekat ja teltat. Samalla alettiin uuden laajentumisstrategian mukaisesti tutkia kotiin vietävien hoivapalveluiden mahdollisuuksia.

Tässä vaiheessa 9Lives totesi, että tarvittaisiin vahvaa viestinnällistä näkemystä strategian käytännön toteutukselle ja eteenpäin viemiselle. Kaiku nousi strategiseksi yhteistyökumppaniksi laajenemisessa. Keskeisiä alkuvaiheessa pohdittuja kysymyksiä olivat:

  • Millä tavalla koronatestausta ryhdytään myymään kuluttaja-asiakkaille?
  • Miten ja mistä saadaan hoitajia tekemään testausta?

Syksyllä 2021 muurattiin strategian toinen kivijalka, kotiin vietävät hoiva- ja terveyspalvelut. Loppuvuodesta 9Lives osti Stella kotipalvelut Oy:n.

Yhtenäisen 9Lives brändin luominen ja rakentaminen alkoivat keväällä 2022. Ydinkysymyksiä tässä vaiheessa olivat:

  • Miten yhtenäistämme kuluttaja-asiakkaille näkyvän brändin?
  • Miten ylläpidämme haluttua työnantajabrändiä alalla, jossa kilpailu työntekijöistä on jatkuvaa?

Lisäksi keväällä 2022 liikkuvien terveysasemien konseptia lähdettiin laajentamaan siten, että mukaan otettiin rokoteliiketoiminta. Samat kysymykset olivat edessä jälleen: mitä, miten ja kenelle.

Tällaisia tuloksia 9Lives saavutti

Hankkeessa rakennettiin korotestauksen liiketoimintamallin viestintää alusta lähtien. Tiimi laati viestintä- ja markkinointistrategian uudelle liiketoiminnalle.

Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin moninkertaisesti:

  • Koronatestaukselle asetetut myyntitavoitteet ylitettiin kolminkertaisesti.
  • Konsernin liikevaihto 2,5-kertaistui vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Loppuvuodesta 2021 toteutettiin rekrytointikampanja. Kampanja korosti 9Livesilla työskentelyn joustavuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin työvuoroihin. Lisäksi kampanjassa haluttiin nostaa esiin työn ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksia.

Kampanjan tulos kilpaillulla sotetyömarkkinalla oli vaikuttava: kuukaudessa saatiin 700 hakemusta ja rekrytointi jouduttiin jopa laittamaan tauolle, koska kaikkia hakemuksia ei pystytty käsittelemään.

9Livesin toimitusjohtaja: ”Yhteistyömme oli kokonaisvaltainen avaimet käteen -paketti”

9Livesin toimitusjohtaja Markus Ulfstedtin mukaan yhteistyö Kaiun kanssa on ollut keskeisessä roolissa uuden strategiamme toteuttamisessa. Näin hän kommentoi yhteistyötä:

”Loimme ja toteutimme Kaiun kanssa kuluttajamyynnille strategian, jolla uusi liiketoiminta saatiin käyntiin ja kasvuun. Olennaisinta oli Kaiun kokonaisvaltainen työskentely 9Livesin viestinnän ja markkinoinnin johtamisessa ja toteuttamisessa.

Hankkeessa luotiin strategiamme mahdollistanut viestintästrategia ja käytännön toimenpiteet. Yhteistyömme oli kokonaisvaltainen avaimet käteen -paketti: Kaiku tuotti meille strategian, suunnitelmat, käytännön toimenpiteet ja visuaalisen ilmeen.

Yksittäinen kriittinen menestystekijä oli uuden liiketoiminnan vaatimien rekrytointien onnistuminen. Me kaikki tiedämme, mikä tilanne hoitajien työmarkkinoilla on. Hankkeessa toteutettiin vaikeassa paikassa kampanja, joka oli menestys ja jonka tulokset ylittivät odotuksemme.

Uuden liiketoiminta-alueen avaamisen ja kumppanin johtaman onnistuneen markkinoinnin ansiosta konsernimme liikevaihto 2,5-kertaistui 2021 vs. 2020. Tämä osaltaan mahdollisti strategian seuraavan vaiheen eli laajentumisen kotiin vietävissä palveluissa.

Onnistumisen kannalta keskeistä on ollut Kaiun osallistuminen johdon päätöksentekoon johtoryhmätyöskentelyn kautta. Kaiku on myös konsultoinut hallitustamme brändiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyön avulla olemme siis vieneet monitahoisen strategiauudistuksen onnistuneesti maaliin, ja liiketoimintamme on vahvistunut kahden uuden kivijalan verran. 9Lives sai yhteistyön avulla kaksi uutta elämää.

Yhteistyö on ollut mutkatonta ja harvinaisen joustavaa. Kaiken työn takana on ollut todella taitava tiimi. Ulkoistettu viestintä- ja markkinointijohtaja on ainoastaan jäävuoren huippu. Voisi sanoa, että Kaiun tiimi on toiminut 9Livesin markkinointi- ja viestintäosastona.”

9Livesin ja Kaiun yhteistyö valittiin vuoden parhaaksi strategisen viestintäkonsultoinnin työksi vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa. Kaiku kiittää 9Livesiä lämpimästi luottamuksesta ja antoisasta, syvällisestä yhteistyötä. Rohkeutenne laajentaa uusille liiketoiminta-alueille on meille inspiraatio!

Lue myös muut vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa menestyneet yhteistyömme:


Kaipaatko viestintäkumppania, jossa yhdistyy strateginen näkemys ja käytännönläheinen tekemisen ymmärrys? Täällä olemme, kiinnostuneina kuulemaan tarpeistasi! Kutsu Kaiku apuun

Lue lisää aiheesta

10.10.2022

Johtaja, eletäänkö teillä oikeasti brändinne mukaisesti?

Olin muutama viikko sitten keskustelemassa Helsingin pappien synodaalikokouksessa brändistä, mediasta ja sosiaalisesta ...

Lue lisää

14.12.2022

Päättäjätutkimus: Viestintä on yritysjohdon mukaan nyt strategisessa roolissa – mutta harva johtaja on käytännössä tyytyväinen yrityksensä viestintään

Koronapandemia oli monelle yritykselle todellinen viestinnällinen tulikoe: tietotulva oli valtava, tulevaisuudennäkymät ...

Lue lisää