On ilo kohdata sinut – Esperi Caren uudet, arjessa elävät arvot kirkastettiin yhdessä

Esperi Care halusi, että yhtiön uudet arvot ovat jotain muuta kuin päälle liimattu sanalistaus strategiassa tai verkkosivujen pohjalla. Kuinka arvot saatiin sanoitettua kuvaamaan aidosti nykypäivän Esperiä ja heräämään eloon arjen kohtaamisissa? Kannattiko mittava arvotyö toteuttaa keskellä pandemia-aikaa?

Kirjoittanut Kaiku 26.10.2022

Alkuvuonna 2021 Esperi Care ryhtyi työstämään yhtiön arvoja uusiksi. Uuden suunnan ja uudistetun strategian myötä vanhat arvot eivät enää kuvastaneet nykypäivän Esperiä, eläneet organisaatiossa, eikä niitä koettu omiksi. Hoiva-alalla arvot ovat erityisen tärkeät, kun työtä tehdään hoivaa tarvitsevien ihmisten kanssa ja arvojen on aidosti näyttävä arjen kohtaamisissa.

Esperi halusi luoda arvot, jotka tuntuvat henkilöstöstä omilta ja kertovat, mitä esperiläisyys todella on.  Itse arvotyön haluttiin olevan alusta alkaen yrityskulttuuria vahvistava sekä vuorovaikutteinen prosessi. Yhteiset keskustelut ja jaettu muutosmatka olivat jo työn alkaessa vähintään yhtä tärkeitä kuin arvot ja lopputulos itsessään.

Tavoitteemme olivat:

  • kirkastaa arvot, jotka kuvastavat uudistuvaa Esperiä tänä päivänä
  • luoda tilaa kaikille esperiläisille, jotta uusista arvoista tulee henkilöstölle läheiset ja oman tuntuiset
  • suunnitella uusien arvojen lanseeraus, joka herättää ne elämään arjen teoissa.
  • vahvistaa yrityskulttuuria ja tuoda ihmisiä yhteen keskustelemaan siitä, mikä Esperi on.

Arvoissa kuuluu esperiläisten ääni

Uusien arvojen työstäminen alkoi työpajoissa, joissa henkilöstö, asukkaat, läheiset ja sidosryhmät saivat kertoa toiveistaan ja ajatuksistaan. Mukana olleet ihmiset voidaan laskea tuhansissa, ja työpajatyöskentelyn pohjalta kasassa oli valtava määrä aineistoa arvojen pohjaksi.

Kaiulla Esperi Caren työryhmän kanssa arvojen parissa työskenteli tiimi, jossa oli terveys- ja yhteiskunnallisen viestinnän osaajia sekä tutkimusosaamista. Tällä tiimillä aineisto purettiin, analysoitiin ja sanallistettiin arvoiksi. Arvot kiteytettiin lyhyiksi lauseiksi, joista huokuu tämän päivän Esperiä kuvastavat ilo, välittäminen ja rohkeus kohdata.

Arvojen lanseerauksen tueksi laadittiin kattava suunnitelma. Arvojen julkistustilaisuus toteutettiin avoimena striiminä, jossa arvoista oli keskustelemassa Esperin johtoa ja työntekijöiden edustaja. Katsojien joukossa oli iso joukko esperiläisiä, kotien asukkaita ja heidän läheisiään sekä sidosryhmien edustajia ja yhteistyökumppaneita.

Joulukuu 2021 oli Esperillä arvokuukausi, jolloin arvoja tuotiin esille Esperin kodeissa sekä sosiaalisessa mediassa päivittäin vaihtuvilla julkaisuilla. Arvoja on tämän jälkeen tuotu osaksi Esperin arkea ja johtamista monin erilaisin keinoin.

Jo matka oli määränpää

Esperissä ymmärrettiin, että etenkin hoivayhtiön arvojen tulee olla aidosti lähtöisin ihmisistä, jotka työtä tekevät ja jotka kodeissa asuvat. Henkilöstön ja asukkaiden aito kuuntelu rakensi arvoista ainutlaatuiset, ja arvotyö saikin osallistujilta runsaasti kiitosta. Jo arvojen parissa työskentely on vahvistanut yrityskulttuuria sekä lujittanut yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Pandemia-aika ei saanut esperiläisiä perääntymään mittavasta arvoprojektista. Prosessissa käytettiin ennakkoluulottomasti etätyökaluja ja tehtiin tiivistä yhteistyötä linjojen yli.

Arvot näkyvät arjen tekoina, johtamisessa sekä yrityskulttuurissa. Uusien arvojen viemistä käytäntöön ei jätetty sattuman varaan, vaan johto sitoutui tukemaan arvojen lanseerausta suunnitelman mukaan.

Esperiläisten ajatuksia arvotyöstä Kaiun kanssa

”Yhteistyö viestintätoimiston kanssa toimi intensiivisen hyvin. Arvot ovat tunneasia, ja tällainen työ olisi hyvä tehdä livenä, mutta teimme kaiken etänä. Emme nähneet toisiamme livenä ennen julkistusta, mikä on kiitettävä suoritus.” 

”Yhteistyö oli ammattitaitoista, koska viestintätoimisto oli miettinyt toimialaa ja yhteisissä keskusteluissamme viestintätoimisto haastoi meitä. Ei ollut pelkästään niin, että jos meillä oli jokin mielipide, toimisto olisi myötäillyt sitä, vaan heillä oli aidosti perusteet, miksi näin. Ja mielestäni se on sitä ammattitaitoa, jota viestintätoimistolta odottaa.” 

”Lanseeraukseen liittyen ideoita oli paljon; kaikkia ei tietenkään pystytty toteuttamaan. Keskinäistä ymmärrystä oli ja rakennettiin meille sopiva lanseerausmalli. Uudet ideat hyödyttivät meitä monella tapaa. Samalla kun teimme arvoihin liittyviä julkaisuja, tulimme kehittäneeksi merkityksellistä sisältöä myös Esperin sosiaalisen median kanaviin, joiden käyttö oli vasta alkuvaiheessa. Tätä työtä on jatkettu ja se saa kiitosta monelta taholta.” 

”Jos ajatellaan hoiva-alaa yleisesti, arvot ovat tietenkin samankaltaisia monella toimijalla, sillä samat asiat ovat tärkeitä kaikille. Silti sekä prosessissa että lopputuloksessa on jotain ainutlaatuisuutta eikä kenelläkään muulla ole samanlaisia arvoja. Arvot kiteytettiin ainutlaatuiseen muotoon; ne kuulostavat meiltä, kuvastavat meitä ja kuvaavat hyvin toimintaamme. ” 

Esperi Caren ja Kaiun arvotyö valittiin finalistiksi Suomen parhaiden viestintätoimistotöiden joukkoon vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa, sisäisen yritys- ja yhteisöviestinnän sarjassa. Kaiku kiittää Esperi Caren väkeä rohkeasta, sitoutuneesta asenteesta arvotyöhön  jo matka itsessään oli teille tärkeä. Matka jatkukoon!

Lue myös muut vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa menestyneet yhteistyömme:

Etsitkö tarpeitasi tarkasti kuuntelevaa työyhteisöviestinnän kumppania, joka on erityisen taitava osallistamaan henkilöstönne mukaan? Täällä olemme! Kutsu Kaiku apuun!

Lue lisää aiheesta

10.10.2022

Johtaja, eletäänkö teillä oikeasti brändinne mukaisesti?

Olin muutama viikko sitten keskustelemassa Helsingin pappien synodaalikokouksessa brändistä, mediasta ja sosiaalisesta ...

Lue lisää

01.11.2022

"Sovittelu on purjehdus työrauhan satamaan” – Mitä tarkoittaa sovitteleva viestintä, Pauli Aalto-Setälä

”Sovittelun voi nähdä purjehduksena kohti työrauhan satamaa. Matkalle valmistautuminen ja harjoittelu auttavat merellä ...

Lue lisää