Kohti ajatusjohtajuutta – näin Business Finland valmentaa asiantuntijoitaan vaikuttavaan viestintään

Ajatusjohtajuus on asetettu Business Finlandin strategiseksi tavoitteeksi, ja se vaatii asiantuntijoiden viestintäosaamisen vahvistamista. Ratkaisuksi löysimme laajan viestintävalmennusohjelman, joka on sisältänyt pienryhmävalmennuksia ja webinaareja sekä henkilökohtaista sparrausta.

Kirjoittanut Kaiku 20.10.2022

Miten rohkaista organisaation johtoa ja asiantuntijoita viestimään omasta erikoisalastaan? Miten saada heidät ymmärtämään median sekä muiden viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median, merkitys? Business Finland ja Kaiku loivat yhteistyössä valmennusohjelman, joka kattoi henkilöstön johtoryhmästä eri asiantuntijatehtäviin ja kansainväliseen verkostoon.

Tavoitteena oli saada Business Finland paremmin mukaan julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisista aiheista, jotka liittyvät talouteen, yritysten liiketoiminnan kansainvälistymiseen sekä vientiin, rahoitukseen, innovaatioihin, investointien hankkimiseen ja matkailuun – eli Business Finlandin toimintakenttään.

Kaiken pohjalla kiinnostavuusmuotoilu

Asiantuntijoiden valmennuksissa yhdistyivät viestinnän kiinnostavuusmuotoilu ja käytännönläheinen valmennus eri harjoitteineen. Osallistujat saivat näkymän suomalaiseen viestintäkenttään ja siihen, miten median murros vaikuttaa asiantuntijoiden viestintään eri kanavissa.

Pienryhmävalmennuksissa kävimme läpi ja harjoittelimme mediakohtaamisen pelisääntöjä. Videoimme haastatteluharjoitukset ja analysoimme niitä yhdessä. Lisäksi käsittelimme kirjallisen viestinnän perusteita ja kiinnostavuutta sosiaalisen median, blogien ja muiden kanavien kannalta.

Webinaareihin osallistui kerralla kymmeniä asiantuntijoita, joille tarjottiin läpileikkaus pienryhmävalmennusten sisällöstä. Webinaarit sisälsivät myös vuorovaikutteisia harjoituksia.

Tuloksena oivalluksia viestinnän merkityksestä osana asiantuntijan työtä

Valmennusten tuloksena Business Finlandin asiantuntijat ovat motivoituneet aivan uudella tavalla nostamaan profiiliaan, esimerkiksi tarjoamalla näkemyksiään medialle. Valmennuksissa syntyi myös uusia ideoita niin haastattelujen tarjoamiseen kuin omien blogien kirjoittamiseen.

Yhteensä 13 valmennuksen palautekyselyyn vastanneista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että valmennus saavutti tavoitteensa erittäin hyvin tai hyvin.

Asiakkaan mittarit kertovat oikeanlaisesta kehityksestä

Business Finlandin Maria Arruda, Head of Thought Leadership, on tyytyväinen yhteistyöhön Kaiun kanssa.

“Mittareidemme mukaan jopa yhdellä valmennuskerralla on saatu aikaan konkreettista kulttuurin muutosta valmennettujen keskuudessa. Ammattimaisesti suunnitellut ja toteutetut sekä monia käytännön harjoituksia sisältäneet valmennukset ovat herättäneet osallistujat huomaamaan, kuinka tärkeä osa asiantuntijuutta omasta alasta viestiminen on”, Arruda sanoo.

”Oleellista minun näkökulmastani on ollut yhteistyön pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja se, että Kaiku on ollut valmis kehittämään valmennuksia ja niiden valikoimaa jo saatujen kokemusten ja palautteen mukaisesti. Olemme nähneet positiivista kehitystä asiantuntijoidemme näkyvyyden kasvamisesta kertovissa mittareissa. Valmennusten jälkeen saadussa palautteessa esiintyy myös usein kysymys siitä, milloin ja millä tavoin oman viestinnän kehittämistä voi seuraavaksi jatkaa. “

Business Finlandin ja Kaiun yhteistyö valittiin finalistiksi Suomen parhaiden viestintätöiden joukkoon vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa. Kaiku kiittää lämpimästi Business Finlandia pitkäaikaisesta, hyvin johdetusta yhteistyöstä! Business Finlandin näkemykselliset asiantuntijat ansaitsevat saada äänensä kuuluviin.

Lue myös muut vuoden 2022 Finnish Comms Awards -kilpailussa menestyneet yhteistyömme:


Haluatko valmentaa asiantuntijoista viestijöitä? Miten kehittää johdon viestintätaitoja? Meillä on pitkä kokemus, ja autamme mielellämme! Kutsu Kaiku apuun!

Lue lisää aiheesta

25.10.2023

Harjoitus tekee ajatusjohtajan – Näin Business Finland valmentaa asiantuntijoitaan

Business Finland syntyi kahden organisaation fuusiossa vuonna 2018, ja alkuun profiili oli epäselvä. Koska BF tarjoaa ...

Lue lisää

17.08.2023

Kun X sekoilee, ajatusjohtajan on mietittävä paletti uudelleen

Lue lisää