Stockmannin tähti uuteen loistoon – kansainvälisen yhtiön muutosmatka kohti asiakaskeskeisempää toimintatapaa

Stockmannin, ikonisen tavaratalon ja brändin, toimintamallin ja kulttuurin nykytilan ja uudistetun strategian välillä oli kuilu. Yhtiöllä oli monia haasteita, jotka saivat sen lähtemään muutosmatkalle. Stockmann halusi ottaa käyttöön asiakaskeskeisemmän toimintatavan ja vauhdittaa strategian toteuttamista, mikä vaati laajamittaista kulttuurin ja toimintamallin muutosta. Viestintä oli avainasemassa strategisen muutoksen onnistuneessa läpiviennissä.

Kirjoittanut Kaiku 25.10.2023

Viimeiset 10 vuotta olivat olleet vaikeita Stockmannille. Kehitystä oli tapahtunut, mutta oli tehty myös virheitä ja matkan varrella oli hämärtynyt se, mikä Stockmannille on kaikkein tärkeintä: pysyä asiakkaiden elämässä ja tuottaa heille aitoa arvoa hyvään elämään alati muuttuvassa maailmassa.

160-vuotisjuhlavuotensa kynnyksellä Stockmann päätti aloittaa strategisen muutosmatkan, jonka ytimessä oli asiakaskeskeisemmän toimintatavan kirkastaminen ja juurruttaminen koko organisaatioon. Tavoitteena oli sytyttää Stockmannin tähti uuteen loistoon.

Käytännön tasolla Stockmann halusi tehdä organisaatiostaan sekä suunnittelu että toteutusnäkökulmasta saumatonta yhteistyötä tekevän, entistä asiakaskeskeisemmän, ketterämmän, ja kustannustehokkaamman, tuoda yhtiön arvot mukaan vahvemmin päivittäiseen työhön ja parantaa johdon ja koko organisaation fokusta ja priorisointia.

Miten toteutimme muutosviestintäohjelman?

Osana toimintamallin uudistusohjelmaa, suunnittelimme ja toteutimme tiiviissä yhteistyössä stockalaisten kanssa vuoden mittaisen Light up the Stockmann Star -muutosviestintäohjelman, johon sisältyi laajalti erilaisia viestintätoimenpiteitä, kuten muutosnarratiivi pääviesteineen, uutiskirjeitä ja muita sisältöjä, johdon kiertue Stockmannin kaikissa eri toimipisteissä sekä monipuolisia esitysmateriaaleja. Tuimme myös yhtiön johtoa Suomessa, Virossa ja Latviassa valmentamalla lähijohtajia sekä osallistamalla kaikkia työntekijöitä.

Suunnittelimme muutosohjelmalle oman Star-kampanjatunnuksen, jolla tähän kokonaisuuteen liittyvästä viestinnästä ja muista toimenpiteistä tuli helposti tunnistettavia.

Yksi tärkeimmistä kanavista koko organisaation pitämiseen kartalla ajankohtaisista kuulumisista oli muutosohjelmaa varten konseptoitu uutiskirje, joka ilmestyi aluksi joka toinen viikko ja myöhemmin kuukausittain. Uutiskirje tarjosi mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle eri puolilla taloa tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman käytännönläheisestä näkökulmasta ja samalla tutustua paremmin kollegoihin ja uuden organisaation eri yksiköihin.

Oli selvää alusta saakka, että paitsi yhtiön johdolla, myös jokaisella lähijohtajalla oli äärimmäisen tärkeä rooli koko organisaation tukemisessa tässä isossa muutoksessa. Lähijohtajille haluttiin antaa tähän mahdollisimman hyvät eväät sekä valmentamalla muutosjohtamisen avaintaitoja että järjestämällä säännöllisiä infosessioita ajankohtaisista muutosteemoista.

Projektitiimi omaksui hyvin tiiviin ja ketterän yhteistyömallin, jossa sparrasimme aluksi viikoittain eri kanavissa viestittäviä asioita ja teimme yhdessä priorisointeja ja sovimme työnjaosta. Vauhti oli välillä melkoinen, mutta yhteistyössä säilyi alusta loppuun positiivinen vire – olimmehan yhdessä rakentamassa hienoa ja innostavaa tulevaisuutta.

Miten ohjelma vaikutti?

Star-muutosohjelma osui samaan aikaan kuin koronapandemia ja Ukrainan sota. Stockmannilla oli käynnissä yrityssaneeraus samalla, kun geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus kasvoi.

Vaikka Stockmann joutui viemään muutostaan läpi erittäin vaikeassa ympäristössä suuren paineen alla, yhtiö pystyi parantamaan sekä kannattavuuttaan että asiakas- ja työntekijäkokemustaan ja uudistamaan merkittävästi toimintamalliaan (työprosessit, rakenne, yhteistyöfoorumit jne.) samalla kuin päivittäinen liiketoiminta hoidettiin normaalisti seitsemänä päivänä viikossa. Sekä kannattavuus että henkilöstöbarometrin yhtiön suuntaan ja päätöksentekoon liittyvät kysymykset ja asiakaskokemukseen liittyvät tulokset parantuivat Star-muutosohjelman aikana.

Työskentelytapojen muuttaminen ja taloudellisen suorituskyvyn parantaminen vie luonnollisesti aikaa. Se on matka, joka ei lopu koskaan. Stockmann haluaakin jatkaa muutostaan myös Star-projektin päättymisen jälkeen tiivistämällä edelleen yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja olemalla rohkeampia, tuntemalla yhtiön asiakkaat entistä paremmin ja varmistamalla aina, että jokainen tekee parhaansa – ja kantaa näin kortensa kekoon paremman Stockmannin rakentamiseksi.

Näin asiakkaamme kommentoi

”Valitsimme Kaiun muutosviestintään, koska heillä oli ennestään vahvat näytöt sekä muutosviestinnästä että -valmennuksesta. Kaiun tiimi on ymmärtänyt haastavaa yleistilannettamme ja osannut ehdottaa jo ennakkoon seuraavia steppejä etenemiselle. Lisäksi he vastasivat alkuun juuri siihen meidän tarpeeseen osuvalla ehdotuksella ja pystyivät luomaan meille toimivan konseptin. Sitä on toteutettu tuloksekkaasti koko yhteistyöprojektin ajan. Olemme todella tyytyväisiä Kaiun työhön ja tiimiin”, sanoo Stockmannin henkilöstöjohtaja Riikka Mattila.

”Yhteistyö Kaiun kanssa on ollut sparraavaa, joustavaa ja hedelmällistä. Heidän muutoskonseptinsa ja tapansa tehdä asioita on maailmanluokkaa ja perustuu vankkaan teoriaan ja arkkitehtuuriin. Heti ensimmäisen session jälkeen olin vakuuttunut heidän työnsä vaikuttavuudesta ja valmentajien osaamisesta. Koko organisaatiosta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. He ovat ylittäneet odotuksemme sekä tuloksilla että vaikutuksilla mitattuna”, sanoo Stockmannin Chief Transformation Officer Mikko Huttunen.

Lue lisää aiheesta

24.05.2022

Viestintätoimistot Kaiku Helsinki ja Cocomms ovat nyt Kaiku – ”Muutoksissa menestyvät ne organisaatiot, jotka ovat ihmisiksi”

Viestintätoimistot Kaiku Helsinki ja Cocomms päättivät toukokuussa 2021 ryhtyä yhdessä rakentamaan Suomen ...

Lue lisää

24.10.2023

Kaksin nyt kaikuvampi: Katariina Ahonen ja Kasper Stenbäck nimitetään viestintätoimisto Kaiun toimitusjohtajiksi

Keväällä 2021 viestintätoimistot Kaiku Helsinki ja Cocomms päättivät ryhtyä yhdessä rakentamaan Suomen ykköstoimistoa. ...

Lue lisää