Julistusten aika on ohi – nyt on tekojen vuoro

Kaiku on palkannut johtavaksi vastuullisuusasiantuntijakseen Tomi Rintasen. Hänellä on pitkä kokemus vastuullisuusviestinnästä ja -johtamisesta.

Kirjoittanut Kaiku 13.01.2022

Tomi Rintanen työskenteli kymmenen vuotta pörssiyhtiö Vaisalassa ja rakensi sinä aikana yrityksen vastuullisuusohjelman ja -viestinnän. Sinä aikana hän oppi, että vastuullinen liiketoiminta parantaa yrityksen menestystä.

Yrityksen vastuullisuus ei ole enää vain viestintää ja raportointia, vaan nyt vaaditaan todellisia tekoja. Tätä mieltä on Kaiun johtava vastuullisuusasiantuntija Tomi Rintanen, joka on valmiina auttamaan viestintätoimiston asiakkaita vastuullisuuden haasteissa.

Viestinnän tavoin myöskään vastuullisuutta ei voi enää erottaa yhdeksi siiloksi muiden joukossa, vaan tekemisen ja siitä viestimisen tulee leikata läpi koko organisaation.

”Aiemmin yritysten tarkoitus oli tehdä voittoa mahdollisimman vähällä haitalla. Nyt nähdään, että koko yrityksen olemassaolon tarkoituksen tulee olla vastuullinen. Merkityksellinen missio on helpompi kehittää, kun perustetaan uusi yritys ja aloitetaan puhtaalta pöydältä. Pitkään toimineiden firmojen kohdalla tilanne on toinen: nahanluonti ei ole helppoa nykypäivän vaatimusten alla”, Rintanen sanoo.

Konkreettista tekemistä läpinäkyvästi

Miten yritykset sitten voisivat osoittaa luovansa yhteiskunnallista arvoa ja onnistuisivat lunastamaan ympäröivät odotukset vastuullisuuden saralla?

”Yrityksessä pitäisi miettiä, mitkä ovat niitä isoja tekoja, jotka osoittaisivat juuri kyseisen firman suunnan ja näkemyksen. Pohdinta voidaan aloittaa esimerkiksi miettimällä, mikä olisi täydellinen tarina yrityksestä. Sitten voidaan luoda askelmerkit sinne pääsemiseksi. Lisäksi pitää tarkastella olemassa olevien toimintatapojen kestävyyttä. Vaaditaan siis kokonaisvaltaista tekemistä, johon ei ole yhtä kaavaa. Se riippuu täysin yrityksestä ja sen toimialasta”, Rintanen sanoo.

”Julistusten ja henkselien paukuttelun aika on kuitenkin ohi. Nyt vaaditaan konkreettista tekemistä ja läpinäkyvyyttä.”

Liiketoiminnan ytimessä

Hänen mukaansa joissain yrityksissä on ymmärretty nykypäivän vaatimukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Niissä on esimerkiksi tehty askelmerkit ilmastomatkalle, kuten Nesteellä, jossa on rakennettu Neste Journey to Zero -ilmasto-ohjelma.

Tai sitten yrityksen suunta on muutettu kestävämmäksi ja siitä viestitään ymmärrettävästi, kuten jäteöljyn polton ilmastonmuutoksen torjunnaksi vaihtanut Kaiun asiakas Adven tekee.

”Monen menestyvän kansainvälisen organisaation vastuullisuusvaatimukset kytkeytyvät jo nyt liiketoiminnan ytimeen, ja siksi niiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen osana strategiaa ja viestintää on yhä oleellisempi osa liikkeenjohdon osaamista”, Rintanen sanoo.

Vastuullisuus tarkoittaa myös rahaa

Vastuullisen liiketoiminnan tärkeyttä voi perustella myös rahoituksen kautta. Rintasen mukaan tarjolla on tällä hetkellä paljon vastuulliseen liiketoimintaan korvamerkittyä rahaa.

”Rahoittaja saattaa sivuuttaa yrityksen täysin, jos firma ei pysty viestimään olemassaolonsa merkitystä ja sitä, miten se vastaa megatrendeihin tai luo positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan eli parantaa maailmaa. Pystymme auttaman tällaisia yrityksiä rakentamalla kokonaisvaltaisen strategian vastuullisuuden ja kestävyyden saralle – olipa kyseessä sitten pitkän linjan yritys tai startup.”

Apua vastuullisuuskriiseihin 

Tuoton kannalta voi miettiä myös vastuullisuuskriisejä, joissa Kaiun viestintä- ja vastuullisuusasiantuntijat auttavat yrityksiä. Suurin osa kriisiviestintätapauksista liittyy nykyään vastuullisuuteen, ja sosiaalisen median aikakaudella kriisejä nousee pinnalle yhä enemmän ja voimakkaampina. Somessa ollaan myös ankaria ja anteeksiantamattomia: yhdestäkin mokasta yritys voidaan lynkata täysin ja laittaa boikottiin.

Kriisien välttäminen ja niistä selviäminen on tärkeää, sillä kriisit vaikuttavat paitsi asiakkaiden ja sijoittajien myös nykyisten ja potentiaalisten tulevien työntekijöiden mielikuviin. Varsinkin työvoimapulan aikana on tärkeää pitää kiinni osaavista tekijöistä, joille työpaikan arvot merkitsevät yhä enemmän. Lisäksi monet yritykset etsivät kumppaneikseen vain vastuullisia firmoja.

”Me olemme vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Meidän tehtävämme on neuvoa asiakkaitamme siinä, miten eri sidosryhmät reagoivat liiketoiminnallisiin päätöksiin. Tämä vaatii luonnollisesti myös vastuullisuuden vahvaa substanssiosaamista”, Kaiun toimitusjohtaja ja osakas Pete Saarnivaara summaa vastuullisuuden merkityksen.

Lisätietoja

Tomi Rintanen
Johtava vastuullisuusasiantuntija
puh. 040 482 2478
tomi.rintanen@kaiku.fi

Pete Saarnivaara
Toimitusjohtaja, osakas
puh. 050 568 8635
pete.saarnivaara@kaiku.fi

Lue lisää aiheesta

24.05.2022

Vain kiinnostava viesti vaikuttaa – 13 keinoa erottautua viestinnän valtameressä

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat vaikuttavaa viestintää kipeämmin kuin koskaan. Kuten hallituksemme puheenjohtaja ...

Lue lisää

24.05.2022

Viestintätoimistot Kaiku Helsinki ja Cocomms ovat nyt Kaiku – ”Muutoksissa menestyvät ne organisaatiot, jotka ovat ihmisiksi”

Viestintätoimistot Kaiku Helsinki ja Cocomms päättivät toukokuussa 2021 ryhtyä yhdessä rakentamaan Suomen ...

Lue lisää